Czy antysemita może być chrześcijaninem?

06/11/2015

Tytuł może trochę bulwersujący, ale nie napisałem, czy chrześcijanin może być antysemitą, lecz użyłem właśnie takiego sformułowania, aby podkreślić wagę kwestii antysemityzmu. Jeśli moje twierdzenia będą dla Ciebie, drogi Czytelniku, zbyt ostre, to przepraszam. Pewne rzeczy przerysowałem, ale zrobiłem to specjalnie po to, aby podkreślić wagę, jaką Bóg przywiązuje do narodu żydowskiego i do tego, jak inni traktują Jego naród wybrany.

Naród żydowski pozostał Jego szczególnym narodem wybranym i jeżeli ktoś występuje przeciwko niemu, to tak jakby dotykał źrenicy Boga. Każde imperium występujące przeciwko Izraelowi upadło, czy to był starożytny Egipt, Asyria, Babilon, imperium greckie, rzymskie czy nazistowskie Niemcy. A Żydzi ze swoją świadomością narodową przetrwali, aby w końcu 14 maja 1948 roku odrodziło się państwo Izrael. Państwo, które istnieje nadal, mimo że żyje otoczone wrogami, którzy robią wszystko, aby to państwo przestało istnieć.

Teologia zastąpienia
Jedną z podstaw tzw. teologii zastąpienia i antysemityzmu jest twierdzenie, że to Żydzi zabili Jezusa, że to oni są odpowiedzialni za Jego śmierć. Zastanówmy się przez chwilę: jeśli Jego krew jest tylko na ich rękach, oznaczałoby to, że wszystko, co Jezus uczynił na krzyżu, jest dostępne tylko dla Żydów, również zbawienie. Coś tu jest nie tak, prawda? Po pierwsze, Jezus został zabity przez Rzymian, a po drugie – bez Bożej zgody, jak to sam Jezus powiedział w Ogrodzie Getsemane, nikt nie mógłby tknąć Syna Człowieczego. Syn Boży został zabity za nasze grzechy, grzechy wszystkich ludzi. Jego krew jest na rękach nas wszystkich. Poza tym sam Jezus powiedział, że wróci wtedy, kiedy to Żydzi Go zawołają a nie ci, którzy ich rzekomo zastąpili. Teologia zastąpienia jest błędną teologią, ale o tym i jej pochodzeniu napiszę szerzej w kolejnym artykule.

W Liście do Rzymian 11. rozdziale jest również napisane, aby ci (czyli my), którzy zostali wszczepieni jako dzika gałązka w szlachetny korzeń oryginalnego drzewa oliwnego (parafraza), nie wynosili się ponad innych. Bóg kocha Izrael. Jak więc możemy nienawidzić tego, kogo Bóg kocha? Nie możemy żyć w nienawiści i w nieprzebaczeniu.

Życie w antysemityzmie jest więc życiem w grzechu. Również Jan Paweł II powiedział, że antysemityzm jest grzechem przeciwko Bogu i ludzkości.

Do kogo Jezus został posłany?
Sam Jezus mówił, że przyszedł do Żydów, że był posłany do Żydów. W Dziejach Apostolskich czytamy, że ewangelia była głoszona przez Żydów dla Żydów. I dzięki Soborowi w Jerozolimie Żydzi postanowili podzielić się ewangelią z poganami (czyli nami). Przeczytajmy sobie chociaż 15. rozdział tej księgi, jeśli brak nam czasu na więcej. Co więcej, tym, którzy oczekują powtórnego przyjścia Pana Jezusa muszę przypomnieć, że Jezus przyjdzie do Jerozolimy i to tylko wtedy, kiedy zawołają Go Żydzi.

Dopiero tutaj widzimy prawdziwą przyczynę antysemityzmu i walk o Ziemię Świętą oraz Jerozolimę: kiedy braknie Żydów, wtedy Jezus nie przyjdzie. Stąd pogromy żydowskie i Holokaust. Aby Jezus przyszedł, powinni Go również wezwać Żydzi z Jerozolimy. Dlatego Saladyn (ten, który zjednoczył muzułmanów i zwyciężył wojska krucjaty) kazał zamurować bramę, którą ma wjechać Mesjasz. Dlatego też na drodze do niej zlokalizował cmentarz. Stąd wzięły się takie walki o Jerozolimę, o wyrugowanie wszelkiej żydowskiej obecności z Jerozolimy. Dlatego też muzułmanie tak zaciekle bronią swojej wyłącznej obecności na Wzgórzu Świątynnym. Nieprzypadkowo jest napisane, że narody przy końcu świata zbiorą się pod Jerozolimą i będą walczyć przeciwko Żydom.

Narody świata będą sądzone przez Boga, jeśli wystąpią przeciwko Izraelowi. Dlatego zróbmy wszystko i módlmy się, idąc za słowami Haliny Oćwiek z Fundacji Drzewo Oliwne, aby w wojskach oblegających Jerozolimę nie było ani jednego Polaka.

Wspólna tradycja polsko-żydowska
Nie zaprzepaszczajmy wspólnej, tysiącletniej historii pokojowego współistnienia i współpracy między Polakami a Żydami. Każda krucjata zaczynała się od rzezi Żydów w Europie Zachodniej. Żydzi, uciekając przed prześladowaniami, chronili się właśnie w Polsce. W ich języku Polska to Polanja – w dosłownym tłumaczeniu oznacza to: „Tu mieszka Bóg”. To świadczy o tym, że czuli się u nas bezpiecznie. W historii żadnego innego narodu na świecie nie ma takiego, który byłby tak długo, bo przez tysiąc lat, gościnny dla Żydów. Prawa człowieka zagwarantowane Żydom, np. przywileje nadane przez króla Bolesława w 1264 r., były w ówczesnym świecie czymś niespotykanym. Tak duży rozwój Polski był możliwy także dzięki wiedzy, którą przynosili ze sobą Żydzi. Umiejętność czytania i pisania, zdolności dotyczące bankowości i wiele innych umiejętności podnosiły w Polsce poziom wiedzy i pomagało w jej rozwoju.

Nie zaprzepaszczajmy też tego, co działo się podczas II wojny światowej. Krew 6 mln Żydów i 3 mln Polaków zamordowanych w Oświęcimiu i Brzezince woła do Boga. To nie przypadek. Polska co roku organizuje Marsz Żywych w Oświęcimiu. Oczywiście, tak jak wszędzie, również i u nas zdarzały się przypadki przejawów antysemityzmu, ale w Izraelu żywa jest pamięć Polaków, którzy pomogli Żydom, ryzykując życie własne i swoich rodzin. W Jad Waszem, wśród osób oznaczonych tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata najwięcej jest Polaków. Pamiętajmy więc o tym, że kto występuje przeciwko Żydom, to tak jakby dotykał źrenicy Boga. Ale nie tylko to; Bóg powiedział także: „Błogosławiącym Tobie będę błogosławił”. Czy nie dlatego Polska tak rozkwitała w czasie, kiedy była taka wolność wyznania? Czy w odzyskaniu przez Polskę niepodległości nie było Bożego błogosławieństwa? W wielu elementach historia naszych narodów jest podobna. Otoczeni przez potężnych nieprzyjaciół, odzyskiwaliśmy niepodległość. Nie wiem też, czy kiedykolwiek zdarzyło się, aby Żydzi walczyli o wolność innego narodu, jak to czynili, walcząc u naszego boku o naszą niepodległość.

Nie przeklinajmy więc Żydów, ale im błogosławmy, módlmy się za nich i im pomagajmy. Gdyż jest to nie tylko dobre, ale też miłe Bogu.

Stanisław Pohludka

Masz
py
ta
nie?

Dołącz do nas na facebooku!

Fajnie jest czytać ciekawe artykuły. Jeszcze fajniej być częścią grupy, która te artykuły pisze! Komentuj, dyskutuj, nie przegap nowości. Zapraszamy!